close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی
loading...

دانلود تحقیق , پروژه و مقاله

\\\" تجری \\\" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \\\" جسارت كردن ، با تهور كاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \\\" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

علی کوندری بازدید : 4 چهارشنبه 17 آذر 1395 نظرات ()

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

تجری در فقه اسلامی تجری در لغت ،اعم از عصیان و به معنای جسارت كردن ، با تهور كاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است

قیمت فایل فقط 3,800 تومان

خرید

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجری در فقه اسلامی:

 

" تجری " در لغت ،اعم از عصیان و به معنای " جسارت كردن ، با تهور كاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است " (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی كه عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكلیف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است .

بر این اساس " تجری " آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا كند. در حالی كه در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می كند عملی را كه انجام می دهد یا فعلی را كه ترك می كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترك فعل مورد نظر را قصد می كند ، لكن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالی كه در عصیان فعل یا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن یا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترك فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تكلیف است ، در حالی كه از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن كه مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی كه مشخص مایع مورد نظر آب بوده است .

لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجری كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی كشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است كه آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث كلامی است ، اما از این لحاظ كه آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یك مساله فقهی است .

خلاصه نظر شیخ در " فرائد الاصول" این است كه " تجری " یعنی جرئت پیدا كردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجری در اراده ارتكاب گناه ، بی مبالاتی كرده و نسبت به احكام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نكوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حكایت می كند ولی مستحق كیفر نیست . ایشان یكی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می كند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری كه بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند كه اگر دو نفر را فرض كنیم كه یكی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتكب شرب شوند و مایعی كه معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یكی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :

 

1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.

 

2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.

 

3ـ آن كه قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.

 

4ـ آن كه قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.

 

احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری كه خارج از اختیار شارب است ،منوط كرده باشیم و این نظر با قواعدی كه مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است كه در این مورد ، امكان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است كه جای تمسك به آن نیست . بویژه به این علت كه بسیاری از علما از جمله علامه در " نهایه " و شهید اول در " قواعد " با آن مخالفت كرده اند.

اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید كند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او كاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتكابی ، كه به خاطر صفت زشت او ملامت می كنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست كه به واسطه فعلش كشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می كنند ، به خاطر آن است كه بر عصیان كردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را كرده و خود را سلك متمردان و سركشان قرار داده است . فعلی كه از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است .

لذا بحث این نیست كه فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حكایت می كند ،بلكه مورد بحث این است كه آیا نفس این اعتماد باعث می شود كه فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن كه فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، كافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلكه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، كه فعل صادر از او كاشف از آن است ، لیكن این امر باعث نمی شود كه فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حكم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد كه به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (4) . شهید اول در " قواعد" معتقد است كه گناه دانستن عمل متجری محل اشكال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در كار نبوده كه آن هم بخشیده شده است (5) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است كه تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد .

ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، كسی كه ظن داشته باشد كه سفرش خطر دارد و بی احتیاطی كند و سفر كند كه این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را كامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، كسی كه فكر می كند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می كند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود كه وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید :( اولی حكم عقل است كه كسی از راه مظنون الخطر عبور كند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است .

لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینكه عقل می گوید هتك حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است كه مخالفت صدق می كند ؛در حالی كه در تجری مخالفت صدق نمی كند ، چون خیال می كند نهی است و حال آنكه در واقع نهی وجود ندارد) (2و3 )

قیمت فایل فقط 3,800 تومان

خرید

برچسب ها : تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , خرید مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , دانلود پژوهش تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , ماده 41 قانون مجازات اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکالت آنلاین - تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)

www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID...
Translate this page
تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم). مقدمه : برای تحقق رکن مادی هرجرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای ...

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي (شروع به جرم) - Ghavanin.com : Iran ...

www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1003
Translate this page
تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي (شروع به جرم). به قلم : دكتر محمد جعفر حبيب زاده ( دانشياردانشگاه تربيت مدرس) مقدمه : براي تحقق ركن مادي هرجرم مراحل مختلفي ...

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم) | شبکه اجتماعی حقوقدانان

talar.dadparvar.ir › ... › حقوق جزا و جرم شناسيجرم شناسی
Translate this page
به نظر می رسد مقنن بدون توجه به آثار اقدامات خود، مفهوم شروع به جرم به معنای حقوقی آن را تغییر داده است بویژه ازاین نطر كه حكم تبصره 2 ماده (41 قانون مجازات اسلامی ) ...

تغییر در مقررات شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ...

criminal.blog.ir/.../تغییر%20در%20مقررات%20شروع%20به%20ج...
Translate this page
May 17, 2014 - تحلیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید ... در قانون مجازات اسلامی، این مرحله تحت عنوان شروع به جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. ... مجازات شروع به جرم، طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند ...

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی | دادآزموندادآزمون

dadazmoon.com/شروع-به-جرم-در-قانون-جدید-مجازات-اسلامی/
Translate this page
Aug 31, 2013 - ماده 41 قانون مجازات اسلامی سال 1370 درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، ...

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات ... - حقوق و اجتماع

shahedzamaneh.parsiblog.com/.../شروع+به+جرم+در+قانون+راجع+به...
Translate this page
Mar 2, 2008 - ماده 18- شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون .... 1 ماده 41 آمده است که عینا" در ماده 16 قانون راجع به مجازات اسلامی ذکر شده بود.

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي

sokootebienhteha.rozblog.com/.../-تحليل-ماده-41-قانون-مجازات-اسلا...
Translate this page
3 hours ago - تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي 1 . تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي (شروع به جرم) | مشاوره…, تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي,رزبلاگ.

شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

www.goodarzilawyer.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID...
Translate this page
ماده 41 قانون مجازات اسلامی سال 1370 درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات ...

شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی (منتشر در پیام آموزش شماره8) – پیک ...

magazine.shme.ir/.../شروع-به-جرم-در-قانون-مجازات-اسلامی-منتش/
Translate this page
با توجه به مطلب مذکور، در مقام تحلیل ماده (41) قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک ماده اختصاصی در خصوص بحث شروع به جرم ملاحظه میگردد که طبق این ماده هیچ عملی به ...

سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان/قانون مجازات اسلامي ابلاغ شد

www.shora-gc.ir/portal/.../ShowPage.aspx?Object...

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  ایا از فعالیت وبلاگ راضی هستید


  آمار سایت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 2923
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 40
 • بازدید امروز : 59
 • باردید دیروز : 90
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 413
 • بازدید ماه : 1,905
 • بازدید سال : 1,905
 • بازدید کلی : 78,329