close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
loading...

دانلود تحقیق , پروژه و مقاله

اشاره مسأله تدوین حقوق بین الملل كیفری، یعنی نظام حقوقی كه قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهكاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

علی کوندری بازدید : 13 چهارشنبه 17 آذر 1395 نظرات ()

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 17 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

اشاره مسأله تدوین حقوق بین الملل كیفری، یعنی نظام حقوقی كه قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهكاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق كیفری و

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

 

مسأله تدوین حقوق بین الملل كیفری، یعنی نظام حقوقی كه قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهكاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق كیفری و سپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق كیفری كه درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی كیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

 

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله كمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان كننده آن بود كه نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سركوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند كردن حمایت كیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز كردند .

 

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاكمه ومجازات بزهكاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توكیو هستند كه مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، كه در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتكاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشكیل ، با استفاده از تجربه محاكمات واحكام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توكیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « كمیته تدوین حقوق بین الملل » محول كرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای كمیسیون حقوق بین الملل را كه درنوامبر 1947 جانشین كمیته مزبور شده بود ، مأمور كرد تا فعالیتهای كمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یك سو و «اساسنامه تشكیل دادگاه بین المللی كیفری » از سوی دیگر فعال تر كند و آن را ادامه دهد .

 

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً كار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات كیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً كلیه كشورهای عضو سازمان مزبور دراین كار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل كیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت كه آن دسته از قواعد و مقررات كیفری كه ازاین طریق به تصویب كلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع كل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاكمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهكاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت كه تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاكم بر كشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی كیفری، با مشكلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا كار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات كیفری حقوق بین الملل عمومی در كمیسیون حقوق بین الملل به كندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت كمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویكمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

 

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است كه در واقع اصول كلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می كند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است كه به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریك از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشكیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است كه مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به كمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاكمات، احكام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توكیو. دراین پیش نویس، مجازات هریك ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلكه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص كرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد كه مأموریت كمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای كمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند كار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممكن سازد .

 

اگرچه پیش نویس مذكور بصورت موقت دركمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیكن باید گفت كه با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی كیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشكلی بین المللی كیفری را كه تضمین كننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , دانلود مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , خرید مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , دانلود تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 , قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 | کانون ...

qombar.ir/.../پیش-نویس-قانون-جرایم-علیه-صلح-و-امنیت-بشری-1...
Translate this page
May 26, 2009 - پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 ... بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین ...

پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991

www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1124
Translate this page
پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991. اشاره : مسأله تدوين حقوق بين الملل كيفري، يعني نظام حقوقي كه قادر باشد نظم عمومي بين المللي را ...

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

simok.ir/product-68817-pish-nevise-ghanon-garayem-alayhe.aspx
Translate this page
قیمت فایل فقط 4,000 تومان. خرید. پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991. اشاره : مسأله تدوین حقوق بین الملل كیفری، یعنی نظام حقوقی كه ...

پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

www.noormags.ir/.../اسناد-بین-المللی-(پیش-نویس-قانون-جرائم-علیه-صلح-و-امنیت-ب...
مجله: حقوقی بین المللی - بهار 1373 و 1374 - شماره 18 و 19 ; ; اسناد بین المللی (پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991)

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 - مروارید

morvarid.etl24.com/product-359420-Draft-law-on-crime-against-p...
Translate this page
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 ... با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً كار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات كیفری در سطح بین المللی ...

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص ...

www.payanname.net/پيش-نويس-قانون-جرايم-عليه-صلح-و-امنيت-...
Translate this page
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص. ارسال شده در. خانه » » پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص.

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

feghh-h.mihanblog.com/post/536
Translate this page
وبگاه دانشجویی فقه و حقوق باهنر کرمان - پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 - - وبگاه دانشجویی فقه و حقوق باهنر کرمان.

دکتر علی نجفی ابرندابادی:پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت ...

www.iwpeace.com/articles/2560
Translate this page
Feb 21, 2010 - دکتر علی نجفی ابرندابادی:پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991. مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی ...

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 - قیمت ...

https://selzir.com/.../11101600-پیش-نویس-قانون-جرایم-علیه-صلح...
Translate this page
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 محدوده قیمت از 2000 تومان از فروشگاه فاطمه زینب.

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص

s1.picofile.com/.../پیش_نویس_قانون_جرایم_علیه_صلح_و_امنیت...

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  ایا از فعالیت وبلاگ راضی هستید


  آمار سایت
  آمار سایت
 • کل مطالب : 2923
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 40
 • بازدید امروز : 73
 • باردید دیروز : 90
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 427
 • بازدید ماه : 1,919
 • بازدید سال : 1,919
 • بازدید کلی : 78,343